Landskoder

Landskoder kan betyda två saker; antingen numret som används för riktnummer till ett land - eller landskoden som innebär en förkortning av landsnamnet. Denna landskod är ISO-riktig och används över hela världen.

Sveriges landskod är SE och riktnumret är 46.

En lista över officiella landskoder finns att ladda ner som PDF-fil hos Riksgälden - Swedish National Debt Office.
+ Riksgäldens PDF-fil över landskoder

Övriga landskoder:

Det finns även landskoder som inte tillhör ett specifikt land. Men används ändå vid olika tillfällen. Här är hela listan:

Landskod / betydelse

 • QP - Det fria havet (Marint område utanför territorialhaven)
 • QQ - Bunkring och underhåll
 • QR - Bunkring och underhåll vid handel inom EU
 • QS - Bunkring och underhåll vid handel med tredje land
 • QU - Ej specificerade länder och områden
 • QV - Ej specificerade länder och områden vid handel inom EU
 • QW - Ej specificerade länder och områden vid handel med tredje land
 • QX - Länder och områden som av handels- eller försvarsskäl ej specificerats
 • QY - Länder och områden som av handels- eller försvarsskäl inte specificerats vid handel inom EU
 • QZ - Länder och områden som av handels- eller försvarsskäl inte specificerats vid handel med tredjeland
 • XC - Ceuta
 • XK - Kosovo (Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999)
 • XL - Melilla


Landskoder för hela världen

Här är alla länder och landsprefix som finns i världen.

Land och landskod: