Landsnummer sorterade i nummerordning

001 - 00998


Alla länder i världen med deras respektive landsnummer.
Denna lista är sorterad i en alfabetisk lista. Klicka på ett land för att läsa mer om hur man ringer dit.

Nordamerikanska länder har oftast 001. Afrikanska 002. Sydeuropeiska länder har 003. Nordeuropeiska 004 ( Sverige 0046 ). Sydamerikanska länder har 005. Sydasiatiska samt länder i Oceanien har 006. Ryssland och Kazakstan är de enda länderna med 007. 008 har nord- och ostasiatiska länder. 009 har västasiatiska länder tillsammans med Mellanöstern.Notera "oftast". Många länder ingår i vissa nummergrupper fast de ligger i helt olika världsdelar, som Grönland 00299 och Sydafrika 0027.

Se även:

Sök landsnummer → Länder A-Ö →